24 Międzynarodowe Gliwickie Targi – PreZero Arena Gliwice

24 Międzynarodowe Gliwickie Targi
Budownictwa, Instalacji, Wnętrz

24 Międzynarodowe Gliwickie Targi – PreZero Arena Gliwice

GLIWICKIE TARGI BUDOWNICTWA, INSTALACJI, WNĘTRZ

Od 1993 jesteśmy jednym z najbardziej liczących się Organizatorów targów budowlanych na terenie województwa śląskiego i małopolskiego. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy z zakresu branży wystawienniczej cyklicznie organizujemy Gliwickie Targi Budownictwa, które będą miały swoją 24 edycję w 2024 roku.

ZAKRES BRANŻOWY TARGÓW

  • budowlane materiały i rozwiązania
  • stolarka okienna, drzwiowa
  • energooszczędne ogrzewanie
  • instalacje, pompy ciepła, kominki,
  • odnawialne źródła energii
  • fotowoltaika
  • domy z keramzytu, domy modułowe,
  • kompleksowa oferta budowlana
  • atrakcyjne pomysły na wnętrza
  • wykończenie wokół domu: bramy, ogrodzenia, kamień naturalny, tarasy kompozytowe
Lokalizacja

Termin Targów: 16-17 marca
Lokalizacja: PreZero Arena Gliwice, ul. Akademicka 50
Godziny otwarcia:

10.00 do 16.00

Tereny Targowe
24 Międzynarodowe Gliwickie Targi – PreZero Arena Gliwice
PreZero Arena Gliwice, ul. Akademicka 50,
WEJŚCIE NA TARGI DLA ZWIEDZAJĄCYCH – WEJŚCIE GŁÓWNE A

Miasto Gliwice współgospodarz Targów

24 Międzynarodowe Gliwickie Targi – PreZero Arena Gliwice
O GLIWICACH

 

Gliwice są jednym z najstarszych i najpiękniejszych miast na Górnym Śląsku. Bogata historia, ciekawa architektura, a także zróżnicowana oferta kulturalna i sportowo-rekreacyjna czynią je nie tylko świetnym miejscem do życia, ale też popularnym celem turystycznym.

To jedno z najlepiej skomunikowanych miast w Polsce, na którego terenie krzyżują się autostrady A1 i A4, do wielu miast w konurbacji górnośląskiej można z Gliwic dotrzeć dzięki Drogowej Trasie Średnicowej. Miasto może pochwalić się również największym portem śródlądowym w kraju, a także zmodernizowanym lotniskiem, które jest wizytówką rozwoju transportu lotniczego w mieście. Gliwice to także ważny ośrodek akademicki, naukowy i przemysłowy – wykwalifikowane kadry windują pozycję miasta w rankingach innowacyjności i dynamicznego rozwoju.

Najlepsze miejsce dla biznesu

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat Gliwice stały się jednym z liderów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz jednym z najnowocześniejszych miast Górnego Śląska. Zadecydowały o tym dobre położenie miasta, atrakcyjne tereny inwestycyjne, bogata infrastruktura techniczna oraz śmiałe rozwiązania komunikacyjne. Tradycyjny przemysł ciężki i górnictwo węgla kamiennego ustąpiły miejsca przedsiębiorstwom i firmom wykorzystującym najnowsze osiągnięcia wiedzy i najnowocześniejsze technologie, skupionym m.in. w Nowych Gliwicach.

O potędze gospodarczej miasta decyduje działalność Podstrefy Gliwickiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Od ponad dwóch dekad potencjał Gliwic budują nowoczesne firmy i przedsiębiorstwa, otwarte na wyzwania i innowacje. Ogromną rolę w wyznaczeniu nowego, zaawansowanego technologicznie kierunku rozwoju miasta odegrały dokonania naukowców Politechniki Śląskiej oraz innych instytucji naukowo-badawczych, w tym gliwickich placówek Polskiej Akademii Nauk. O potędze gospodarczej miasta decyduje jednak przede wszystkim działalność Podstrefy Gliwickiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA.

PATRONATY
24 Międzynarodowe Gliwickie Targi – PreZero Arena Gliwice
Gliwickie Targi Budownictwa w 2024 roku będą miały swoją 24 edycję.

Szczególny charakter naszego przedsięwzięcia w sferze biznesowej potwierdza nasza współpraca

z licznymi instytucjami, placówkami, stowarzyszeniami.

                          
PREZERO ARENA GLIWICE
24 Międzynarodowe Gliwickie Targi – PreZero Arena Gliwice

PreZero Arena Gliwice to obiekt halowy o przeznaczeniu widowiskowo-sportowym. To także jeden
z najnowocześniejszych i największych obiektów tego rodzaju w Polsce. 555 tys. m3 emocji

Arena Gliwice to blisko 555 tys. m3 do wykorzystania na bardzo wiele sposobów.

 

HALA PREZERO ARENA GLIWICE.
Obiekt został wyposażony w najnowocześniejsze rozwiązania techniczne
dla organizacji wszelkiego rodzaju imprez targowych, konferencji, wystaw, koncertów.
Dzięki temu mogą one odbywać się na najwyższym poziomie.

Konkursy dla Wystawców - Nagrody Biznesowe
24 Międzynarodowe Gliwickie Targi – PreZero Arena Gliwice
Szanowni Wystawcy,

Podczas targów przygotowaliśmy dla Was różne konkursy z nagrodami. Zachęcamy do udziału, nagrody to potwierdzenie jakości prezentowanych przez Państwa produktów, Państwa pracy
i zaangażowania.

– JAKOŚĆ i INNOWACYJNOŚĆ GLIWICKICH TARGÓW BUDOWNICTWA 2024
– KREATYWNA PREZENTACJA PRODUKTÓW NA STOISKU
– NAGRODA ŚLĄSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA
– NAGRODA ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
– NAGRODA BenchMan Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej
 
Pakiet Powitalny
24 Międzynarodowe Gliwickie Targi – PreZero Arena Gliwice

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z dodatkowej formy reklamy podczas 24 Międzynarodowych Targów Budowlanych w Gliwicach, 16-17 marca.

Z Pakietu Powitalnego mogą skorzystać zarówno wystawcy, jak również firmy, które nie będą miały stoiska.

Jeśli oferta pakietu zainteresowała Cię, zadzwoń 505-137-672 lub wyślij wiadomość na adres: komisarz@promocja-targi.pl

Szczegóły na grafice obok.

 

 

 

Regulamin Targów
REGULAMIN TARGÓW
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Przepisy niniejszego Regulaminu dotyczą uczestników imprez targowych organizowanych przez Agencję Informacyjno-Reklamową “Promocja” s.c. W. Ochman, N. Ochman (zwaną dalej Organizatorem). Stanowią integralną część umowy, która zostaje zawarta pomiędzy stronami w momencie podpisania i przesłania „Karty zgłoszenia”.
2. WARUNKI UDZIAŁU
2.1. Podstawą udziału w targach jest przesłanie na adres Organizatora podpisanego “Zgłoszenia Uczestnictwa” oraz kopii dowodu wpłaty I raty.
2.2. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego “Zgłoszenia Uczestnictwa”, Organizator potwierdzi przyjęcie zgłoszenia. Brak dokonania zapłaty I raty nie zwalnia wystawcy z warunków zawartej umowy, jedynie pisemna rezygnacja złożona we wcześniejszym terminie (pkt. 3.3. regulaminu).
2.3. Kolejność nadesłania zgłoszeń wraz z zapłatą I raty decyduje o możliwości wyboru lokalizacji stoiska.
2.4. Przesłanie zgłoszenia uczestnictwa w terminie krótszym niż 31 dni przed rozpoczęciem targów jest jednoznaczne z brakiem możliwości rezygnacji z imprezy.
2.5. Wynajęte stoisko przeznaczone jest wyłącznie dla Wystawcy.
2.6. Podnajem stoiska przez Wystawcę może nastąpić tylko za zgodą Organizatora Targów i dodatkową opłatą w wysokości 300zł netto.
2.7. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w przypadku branży niezgodnej z tematyką danej imprezy bądź działalności naruszającej dobre obyczaje. W takim przypadku zgłaszający będzie powiadomiony pisemnie.
3. ZASADY PŁATNOŚCI
3.1. Wystawca dokonuje wpłat na konto BANK PEKAO S.A. O/Wadowice Nr 77 1240 4197 1111 0010 6077 3954
3.2. Opłaty należy wnieść w pełnej wysokości przed objęciem stoiska, okazując komisarzowi kserokopię dowodu wpłaty, wg następujących zasad:
– I rata 30% całkowitej należności brutto wpłacone jako zaliczka wraz z nadesłaniem zgłoszenia
– II rata pozostała część łącznej należności udziału w targach przed przekazaniem stoiska. Wystawca nie może objąć stoiska bez uiszczenia opłat.
3.3. W przypadku odwołania udziału w Targach następuje:
– do 31 dni przed Targami – zwrot całej wpłaty,
– poniżej 31 dni – konieczność uiszczenia 100% należności.
Odwołanie udziału w Targach musi nastąpić w formie pisemnej.
3.4. Brak zagospodarowania zamówionego stoiska nie zwalnia z obowiązku uiszczenia pełnej odpłatności za stoisko.
4. OPŁATY
4.1. Na łączną opłatę uczestnictwa w targach składają się:
a) opłata rejestracyjna, która zawiera:
– obsługę w czasie montażu, demontażu, sprzątanie stoiska, identyfikatory, serwis kawowy, karty parkingowe, zaproszenia w formie drukowanej i elektronicznej,
b) dzierżawa powierzchni wystawienniczej na okres montażu, eksploatacji i demontażu stoiska,
c) reklama i promocja targów
d) utrzymanie czystości przejść, korytarzy, terenu wokół
e) zabezpieczenie terenu i obiektów przez służby ochrony oraz zabezpieczenie p.poż.
4.2. Opłata za stoisko z zabudową obejmuje:
– montaż i demontaż stoiska
– ścianki zewnętrzne stoiska
– wyposażenie: stolik, 2 krzesła, prąd, kosz na śmieci, wykładzina.
4.3 Organizator nie posiada własnego wózka widłowego. Prosimy w razie konieczności zamawiać wózek u komisarza danej imprezy targowej najpóźniej 30 dni przed jej rozpoczęciem . Koszt powyższej usługi będzie ustalany oddzielnie.
5. STOISKA I EKSPONATY
5.1. Lokalizacja stoiska wynika z projektu zabudowy powierzchni wystawienniczej targów.
5.2. Organizator przydziela Wystawcy powierzchnię, która została wcześniej ustalona i zatwierdzona przez obie strony
6. ORGANIZACJA EKSPOZYCJI
6.1. Organizator zapewnia wykonanie zabudowy w systemie octagonalnym wraz z dodatkowym wyposażeniem określonym przez Wystawcę w “Zgłoszeniu Uczestnictwa”
6.2. Wykonanie stoiska z elementów Wystawcy oraz likwidacja odbywa się na koszt i ryzyko Wystawcy.
6.3. Zabrania się umieszczania na ściankach stoiska eksponatów i materiałów reklamowych za pomocą techniki, która spowoduje trwałe uszkodzenie ścian lub konstrukcji. W przypadku stwierdzenia takiego uszkodzenia Organizator obciąży Wystawcę trzykrotną wartością zniszczonego elementu. Eksponaty wystawiennicze nie mogą być umieszczone w ciągach komunikacyjnych.
6.4. Stoisko powinno być przygotowane przez Wystawcę co najmniej na godzinę przed otwarciem targów.
6.5. W przypadku nie zagospodarowania stoiska, pkt. 6.4. Organizator zastrzega sobie prawo do jego zagospodarowania według własnego uznania.
6.6. Wystąpienie pkt. 6.5. jest jednoznaczne z poniesieniem pełnej opłaty za targi.
6.7. Wystawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi stoiska od momentu otwarcia do ustalonej przez Organizatora godziny zamknięcia targów. Wcześniejsza likwidacja stoiska nie jest dopuszczalna.
6.8. Wynajęte stoisko przeznaczone jest wyłącznie dla wystawcy, wskazanego w zgłoszeniu. Podnajem, lub odstąpienie wynajmowanej powierzchni wystawienniczej może nastąpić tylko za zgodą Organizatora. W przypadku braku dokonania w/w ustaleń Organizator zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty w wysokości 20% ogólnej wartości zamówienia.
7. PRZEPISY PORZĄDKOWE
7.1. Organizator udostępni tereny targowe na 1 dzień przed rozpoczęciem imprezy, w godz. 80 0- 2000.
7.2. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia zezwolenia na zainstalowanie eksponatów, które uzna za niebezpieczne lub uciążliwe.
7.3. Umieszczenie na wystawie eksponatów wymagających specjalnych zabezpieczeń lub konieczności spełnienia specjalnych technicznych warunków może się odbyć tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Komisarza Targów.
7.4. Wystawca przed opuszczeniem stoiska zobowiązany jest do jego zdania u Organizatora (patrz pkt. 6.3.).
7.5. Likwidacja ekspozycji nie może nastąpić później niż do godz. 1200 dnia następnego po zamknięciu Targów, a pozostawione mienie będzie traktowane jako porzucone.
a) Organizator zastrzega sobie możliwość umieszczenia w warunkach danej imprezy konieczności demontażu stoiska w ostatnim dniu, zaraz po jej zakończeniu.
b) Pozostawione bez pisemnej zgody Organizatora elementy zabudowy i wyposażenie stoisk, nieusunięte w okresie demontażu, uważa się za mienie porzucone, które przechodzi bez odszkodowania na własność Organizatora.
8. UBEZPIECZENIE I ZABEZPIECZENIE
8.1. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
8.2. Wystawcy dokonują ubezpieczenia mienia we własnym zakresie i na własny koszt.
8.3. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP i p.pożarowych.
8.4. Organizator zapewnia dozór terenów targowych w czasie trwania targów w godzinach od zamknięcia wystawy do jej otwarcia w dniu następnym.
8.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób ani uszkodzenia eksponatów znajdujących się na terenach targowych przed, po i w trakcie trwania imprezy wyrządzone przez Wystawce.
8.6. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, włamaniem do pomieszczeń wystawienniczych lub miejsc składowych, za szkody wyrządzone z winny wystawcy, za przerwę w dostawie prądu lub wody oraz za szkody spowodowane siłą wyższą jak pożar, uderzenie pioruna, huragan, powódź, grad, deszcz. Dotyczy to także okresu po zakończeniu imprezy, w przypadku gdy eksponaty, obudowa urządzenia i inne towary pozostają na terenie targowym.
8.7. Wyłączenie odpowiedzialności nie podlega jakimkolwiek ograniczeniom pomimo podjęcia przez Organizatora szczególnych środków ochrony.
8.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ekspozycję pozostawioną przez Wystawcę po zakończeniu targów, tj. w niedzielę, po godzinie 1700. Wystawca może zdemontować stoisko w późniejszym terminie, ale tylko na własną odpowiedzialność.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego nie zależnych – do skrócenia, przełożenia, odwołania lub częściowego zamknięcia targów. W takich przypadkach Wystawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania.
9.2. Wszelkie reklamacje uczestników targów winny być zgłaszane niezwłocznie organizatorowi targów jak również w formie pisemnej do 3 dni po zakończeniu imprezy.
9.3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu udziału w targach oraz robót, dostaw i usług poddaje się orzecznictwu właściwego sądu dla Organizatora.

9.4. Wystawca zobowiązuje się do przyjęcia warunków zawartych w niniejszym regulaminie z chwilą złożenia “Zgłoszenia Uczestnictwa”.