Szanowni Państwo

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego znakowania rowerów, które odbędzie się podczas Targów DOM NOWOCZESNY w Jaworznie.

Szczegóły poniżej.

Przed głównym wejściem na halę MCKiS, w dniu 20 kwietnia (SOBOTA) w godz. 10.00 do 14.00, zostanie uruchomione stanowisko na którym Straż Miejska wspólnie z Policją będzie znakować rowery.

Na czym polega akcja prewencyjna „Znakowanie rowerów”?

• Celem akcji jest ograniczenie i zminimalizowanie ryzyka kradzieży oraz identyfikacja odnalezionych rowerów.

• Policjant lub strażnik miejski oznakuje rower poprzez wygrawerowanie niepowtarzalnego numeru oraz poprzez umieszczenie jednośladu w rejestrze oznakowanych rowerów prowadzonym przez Komendę Miejską Policji w Jaworznie.

• Na ramię roweru zostanie naklejona nalepka potwierdzająca umieszczenie roweru w policyjnym rejestrze oznakowanych rowerów.

• Po oznakowaniu, właściciel roweru otrzyma potwierdzenie przystąpienia do akcji – plastikową kartę formatu dowodu osobistego.

• Uczestnictwo w akcji znakowania rowerów jest BEZPŁATNE.

Kto może przystąpić do akcji prewencyjnej „Znakowanie rowerów”?

• Do akcji mogą przystąpić wyłącznie osoby pełnoletnie, mieszkające na terenie miasta Jaworzna.

• Dopuszcza się oznakowanie roweru osobie nieletniej pod warunkiem uczestniczenia w tej czynności jej rodziców, opiekuna prawnego lub innej pełnoletniej osoby, której tożsamość została stwierdzona na podstawie dowodu osobistego – w tym przypadku rower zostaje zarejestrowany na osobę pełnoletnią, natomiast nieletni zostaje wskazany jako użytkownik roweru.

Jakie wymagania muszą spełniać rowery?

• Rower powinien być wyposażony:

▪ z przodu – w co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej,

▪ z tyłu – w co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej,

▪ w co najmniej jeden sprawnie działający hamulec,

▪ w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku,

▪ w celu oznakowania roweru należy zgłosić się z dokumentem tożsamości, dowodem zakupu lub kartą gwarancyjną roweru, który ma być oznakowany.

• Policjant lub strażnik miejski może odmówić oznakowania roweru, jeżeli znajduje się on w złym stanie technicznym.

Zapraszamy !!!