07-08.04.2018

Katowice

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach,
Plac Sławika i Antalla 1

IV Targi Budowlane Dom i Otoczenie – Budownictwo, Instalacje, Wnętrza

Podczas imprezy będą czekały na najmłodszych zajęcia w Klubie Kreatywnego Inżyniera FLOJAMO.
Są one przeznaczone dla dzieci od lat 3. Będą przygotowane odpowiednio dla różnych grup wiekowych.
Zajęcia poprowadzą profesjonalni animatorzy, pod opieka których będzie można zostawić dziecko.
W tym czasie rodzic spokojnie zapozna się z interesującymi go tematami imprezy.
Hasłem wiodącym zajęć będzie zwrot "Kreatywni przyszłością".
Podczas warsztatów, dzieci będą zgłębiać zagadnienia właściwego wykorzystania naturalnych zasobów Ziemi
i wielokrotne użytkowanie surowców.
Najmłodsi będą też uzupełniać model miasta oraz wprowadzać kolor i harmonię w krajobrazie.
Wykonane prace będą brały udział w konkursach organizowanych na bieżąco.
Terminy zajęć:
07.04. (sobota) od 10:00 do 17:00
08.04. (niedziela) od 10:00 do 17:00

Zapraszamy