Gliwickie Dni Domu i Ogrodu - Arena Gliwice - Plac A

GLIWICKIE DNI DOMU i OGRODU- WYDARZENIE PLENEROWE

Nasza oferta będzie obejmowała prezentację w dwóch głównych panelach tematycznych:

PANEL DOM -
czyli firmy z branży deweloperskiej, instalacyjnej ( fotowoltaika, panele słoneczne, pompy ciepły, usługi w zakresie instalacji), okna, bramy, osłony zewnętrzne.
Nasi specjaliście w dziedzinie pozyskiwania energii elektrycznej przedstawią Państwu w swoich ofertach jak wytwarzana jest energia elektryczna polegająca na zjawisku konwersji. promieniowania słonecznego w prąd elektryczny (stały) za pomocą paneli fotowoltaicznych.

PANEL OGRÓD - tarasy, deski kompozytowe, ogrodzenia oraz ZIELONY OGRÓD: czyli to co w okresie wiosennym tak bardzo kochają mieszkańcy Gliwic.
Gospodarstwa Ogrodnicze będą miały dla Państwa w sprzedaży: byliny, trawy ozdobne, rośliny wieloletnie, kwiaty ozdobne, krzewy oraz drzewka do ogrodów.
Projektanci i Architekci Krajobrazu będą służyć swoją ofertą dla wszystkich zainteresowanych zmianą swojej zielonej przestrzeni.

W celu otrzymania niezobowiązującej wyceny stoiska prosimy o kontakt:

Ewelina Kulas tel. 507 146 926

e-mail: targibudownictwa@promocja-targi.pl

Formularz zgłoszeniowy

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AIR „Promocja” s.c. W. Ochman, M. Ochman z siedzibą w Wadowicach, os. XX-lecia 20/3, 34-100 Wadowice, dla potrzeb niezbędnych do udziału w imprezie organizowanej przez AIR „Promocja” s.c., zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135).
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AIR „Promocja” s.c. W. Ochman, M. Ochman z siedzibą w Wadowicach, os. XX-lecia 20/3, 34-100 Wadowice, w celu informowania mnie o przyszłych wystawach, konferencjach, kongresach innych organizowanych przez AIR „Promocja” s.c. wydarzeniach oraz w celach związanych z organizacją oraz przeprowadzeniem tych imprez.


Administratorem Państwa danych osobowych są AIR „Promocja” s.c. W. Ochman, M. Ochman z siedzibą w Wadowicach, os. XX-lecia 20/3, 34-100 Wadowice, NIP: 551-10-13-733 Regon: 357 208 600. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla udziału w imprezie organizowanej przez AIR „Promocja” s.c. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.

Niepoprawnie wypełniony formularz!

Nie udało się wysłać formularza!

Formularz został wysłany!

Arena Gliwice

Arena Gliwice to obiekt halowy o przeznaczeniu widowiskowo-sportowym. To także jeden z najnowocześniejszych i największych obiektów tego rodzaju w Polsce. 555 tys. m3 emocji

Arena Gliwice to blisko 555 tys. m3 do wykorzystania na bardzo wiele sposobów.

HALA ARENA GLIWICE.
Obiekt został wyposażony w najnowocześniejsze rozwiązania techniczne
dla organizacji wszelkiego rodzaju imprez targowych, konferencji, wystaw, koncertów.
Dzięki temu mogą one odbywać się na najwyższym poziomie.O Gliwicach

Gliwice są jednym z najstarszych i najpiękniejszych miast na Górnym Śląsku. Bogata historia, ciekawa architektura, a także zróżnicowana oferta kulturalna i sportowo-rekreacyjna czynią je nie tylko świetnym miejscem do życia, ale też popularnym celem turystycznym.

Gliwice są jednym z najlepiej skomunikowanych miast w Polsce. Tutaj krzyżują się autostrady A1 i A4. Do wielu miast w konurbacji górnośląskiej można dotrzeć dzięki Drogowej Trasie Średnicowej. W Gliwicach znajduje się także największy port śródlądowy w Polsce, a dojazd do lotniska w Pyrzowicach, jednego z największych polskich portów lotniczych, zajmuje 20 minut.

Gliwice to także ważny ośrodek akademicki, naukowy i przemysłowy – wykwalifikowane kadry windują pozycję miasta w rankingach innowacyjności i dynamicznego rozwoju.

Trochę historii

Lokacja miasta na prawie magdeburskim nastąpiła przed 1276 rokiem. U schyłku średniowiecza, na niespełna kilku hektarach, żyło tutaj około 900 mieszkańców. Wśród nich przeważali przybysze z Dolnego Śląska i zachodniej Europy. Na przestrzeni wieków miasto zmieniało przynależność państwową, władali nim Polacy, Czesi i Niemcy. Po II wojnie światowej z całym Górnym Śląskiem przyłączono je do Polski. Wtedy też osiedliły się tutaj tysiące rodaków przybyłych z innych części kraju oraz dawnych Kresów Rzeczypospolitej.

Pomimo zmiennych kolei losu miasto do dziś zachowało czytelny układ architektoniczo-przestrzenny z czasów lokacji. Jego centralnym punktem jest kwadratowy rynek z ratuszem. To stamtąd wybiegają staromiejskie ulice, tworząc szachownicową sieć zabudowy kamieniczek. Dawniej granicą tej zabudowy były kamienne mury obronne z basztami, fosą i dwiema bramami – Białą (Bytomską) i Czarną (Raciborską).

Dobre miejsce dla biznesu

W czasie ostatnich kilkunastu lat Gliwice stały się jednym z najnowocześniejszych miast Górnego Śląska. Zadecydowały o tym dobre położenie miasta, atrakcyjne tereny inwestycyjne, bogata infrastruktura techniczna oraz śmiałe rozwiązania komunikacyjne. Tradycyjny przemysł ciężki i górnictwo węgla kamiennego ustąpiły miejsca przedsiębiorstwom i firmom wykorzystującym najnowsze osiągnięcia wiedzy i wysokie technologie, skupionym m.in. w Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”.

Dużą rolę w wyznaczeniu nowego, zaawansowanego technologicznie kierunku rozwoju miasta odegrały dokonania naukowców Politechniki Śląskiej oraz innych instytucji naukowo-badawczych, w tym gliwickich placówek Polskiej Akademii Nauk. O potędze gospodarczej miasta decyduje jednak przede wszystkim działalność Podstrefy Gliwickiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA. Zainwestowano w niej blisko 10 mld zł.

Zobacz więcej...www.turystyka.gliwice.eu


REGULAMIN TARGÓW

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Przepisy niniejszego Regulaminu dotyczą uczestników imprez targowych organizowanych przez Agencję Informacyjno-Reklamową “Promocja” s.c. W. Ochman, N. Ochman (zwaną dalej Organizatorem). Stanowią integralną część umowy, która zostaje zawarta pomiędzy stronami w momencie podpisania i przesłania „Karty zgłoszenia”.
2. WARUNKI UDZIAŁU
2.1. Podstawą udziału w targach jest przesłanie na adres Organizatora podpisanego “Zgłoszenia Uczestnictwa” oraz kopii dowodu wpłaty I raty.
2.2. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego “Zgłoszenia Uczestnictwa”, Organizator potwierdzi przyjęcie zgłoszenia. Brak dokonania zapłaty I raty nie zwalnia wystawcy z warunków zawartej umowy, jedynie pisemna rezygnacja złożona we wcześniejszym terminie (pkt. 3.3. regulaminu).
2.3. Kolejność nadesłania zgłoszeń wraz z zapłatą I raty decyduje o możliwości wyboru lokalizacji stoiska.
2.4. Przesłanie zgłoszenia uczestnictwa w terminie krótszym niż 31 dni przed rozpoczęciem targów jest jednoznaczne z brakiem możliwości rezygnacji z imprezy.
2.5. Wynajęte stoisko przeznaczone jest wyłącznie dla Wystawcy.
2.6. Podnajem stoiska przez Wystawcę może nastąpić tylko za zgodą Organizatora Targów i dodatkową opłatą w wysokości 300zł netto.
2.7. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w przypadku branży niezgodnej z tematyką danej imprezy bądź działalności naruszającej dobre obyczaje. W takim przypadku zgłaszający będzie powiadomiony pisemnie.
3. ZASADY PŁATNOŚCI
3.1. Wystawca dokonuje wpłat na konto BANK PEKAO S.A. O/Wadowice Nr 77 1240 4197 1111 0010 6077 3954
3.2. Opłaty należy wnieść w pełnej wysokości przed objęciem stoiska, okazując komisarzowi kserokopię dowodu wpłaty, wg następujących zasad:
- I rata 30% całkowitej należności brutto wpłacone jako zaliczka wraz z nadesłaniem zgłoszenia
- II rata pozostała część łącznej należności udziału w targach przed przekazaniem stoiska. Wystawca nie może objąć stoiska bez uiszczenia opłat.
3.3. W przypadku odwołania udziału w Targach następuje:
- do 31 dni przed Targami - zwrot całej wpłaty,
- poniżej 31 dni - konieczność uiszczenia 100% należności.
Odwołanie udziału w Targach musi nastąpić w formie pisemnej.
3.4. Brak zagospodarowania zamówionego stoiska nie zwalnia z obowiązku uiszczenia pełnej odpłatności za stoisko.
4. OPŁATY
4.1. Na łączną opłatę uczestnictwa w targach składają się:
a) opłata rejestracyjna, która zawiera:
- obsługę w czasie montażu, demontażu, sprzątanie stoiska, identyfikatory, serwis kawowy, karty parkingowe, zaproszenia w formie drukowanej i elektronicznej,
b) dzierżawa powierzchni wystawienniczej na okres montażu, eksploatacji i demontażu stoiska,
c) reklama i promocja targów
d) utrzymanie czystości przejść, korytarzy, terenu wokół
e) zabezpieczenie terenu i obiektów przez służby ochrony oraz zabezpieczenie p.poż.
4.2. Opłata za stoisko z zabudową obejmuje:
- montaż i demontaż stoiska
- ścianki zewnętrzne stoiska
- wyposażenie: stolik, 2 krzesła, prąd, kosz na śmieci, wykładzina.
4.3 Organizator nie posiada własnego wózka widłowego. Prosimy w razie konieczności zamawiać wózek u komisarza danej imprezy targowej najpóźniej 30 dni przed jej rozpoczęciem . Koszt powyższej usługi będzie ustalany oddzielnie.
5. STOISKA I EKSPONATY
5.1. Lokalizacja stoiska wynika z projektu zabudowy powierzchni wystawienniczej targów.
5.2. Organizator przydziela Wystawcy powierzchnię, która została wcześniej ustalona i zatwierdzona przez obie strony
6. ORGANIZACJA EKSPOZYCJI
6.1. Organizator zapewnia wykonanie zabudowy w systemie octagonalnym wraz z dodatkowym wyposażeniem określonym przez Wystawcę w “Zgłoszeniu Uczestnictwa”
6.2. Wykonanie stoiska z elementów Wystawcy oraz likwidacja odbywa się na koszt i ryzyko Wystawcy.
6.3. Zabrania się umieszczania na ściankach stoiska eksponatów i materiałów reklamowych za pomocą techniki, która spowoduje trwałe uszkodzenie ścian lub konstrukcji. W przypadku stwierdzenia takiego uszkodzenia Organizator obciąży Wystawcę trzykrotną wartością zniszczonego elementu. Eksponaty wystawiennicze nie mogą być umieszczone w ciągach komunikacyjnych.
6.4. Stoisko powinno być przygotowane przez Wystawcę co najmniej na godzinę przed otwarciem targów.
6.5. W przypadku nie zagospodarowania stoiska, pkt. 6.4. Organizator zastrzega sobie prawo do jego zagospodarowania według własnego uznania.
6.6. Wystąpienie pkt. 6.5. jest jednoznaczne z poniesieniem pełnej opłaty za targi.
6.7. Wystawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi stoiska od momentu otwarcia do ustalonej przez Organizatora godziny zamknięcia targów. Wcześniejsza likwidacja stoiska nie jest dopuszczalna.
6.8. Wynajęte stoisko przeznaczone jest wyłącznie dla wystawcy, wskazanego w zgłoszeniu. Podnajem, lub odstąpienie wynajmowanej powierzchni wystawienniczej może nastąpić tylko za zgodą Organizatora. W przypadku braku dokonania w/w ustaleń Organizator zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty w wysokości 20% ogólnej wartości zamówienia.
7. PRZEPISY PORZĄDKOWE
7.1. Organizator udostępni tereny targowe na 1 dzień przed rozpoczęciem imprezy, w godz. 80 0- 2000.
7.2. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia zezwolenia na zainstalowanie eksponatów, które uzna za niebezpieczne lub uciążliwe.
7.3. Umieszczenie na wystawie eksponatów wymagających specjalnych zabezpieczeń lub konieczności spełnienia specjalnych technicznych warunków może się odbyć tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Komisarza Targów.
7.4. Wystawca przed opuszczeniem stoiska zobowiązany jest do jego zdania u Organizatora (patrz pkt. 6.3.).
7.5. Likwidacja ekspozycji nie może nastąpić później niż do godz. 1200 dnia następnego po zamknięciu Targów, a pozostawione mienie będzie traktowane jako porzucone.
a) Organizator zastrzega sobie możliwość umieszczenia w warunkach danej imprezy konieczności demontażu stoiska w ostatnim dniu, zaraz po jej zakończeniu.
b) Pozostawione bez pisemnej zgody Organizatora elementy zabudowy i wyposażenie stoisk, nieusunięte w okresie demontażu, uważa się za mienie porzucone, które przechodzi bez odszkodowania na własność Organizatora.
8. UBEZPIECZENIE I ZABEZPIECZENIE
8.1. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
8.2. Wystawcy dokonują ubezpieczenia mienia we własnym zakresie i na własny koszt.
8.3. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP i p.pożarowych.
8.4. Organizator zapewnia dozór terenów targowych w czasie trwania targów w godzinach od zamknięcia wystawy do jej otwarcia w dniu następnym.
8.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób ani uszkodzenia eksponatów znajdujących się na terenach targowych przed, po i w trakcie trwania imprezy wyrządzone przez Wystawce.
8.6. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, włamaniem do pomieszczeń wystawienniczych lub miejsc składowych, za szkody wyrządzone z winny wystawcy, za przerwę w dostawie prądu lub wody oraz za szkody spowodowane siłą wyższą jak pożar, uderzenie pioruna, huragan, powódź, grad, deszcz. Dotyczy to także okresu po zakończeniu imprezy, w przypadku gdy eksponaty, obudowa urządzenia i inne towary pozostają na terenie targowym.
8.7. Wyłączenie odpowiedzialności nie podlega jakimkolwiek ograniczeniom pomimo podjęcia przez Organizatora szczególnych środków ochrony.
8.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ekspozycję pozostawioną przez Wystawcę po zakończeniu targów, tj. w niedzielę, po godzinie 1700. Wystawca może zdemontować stoisko w późniejszym terminie, ale tylko na własną odpowiedzialność.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Organizator zastrzega sobie prawo - w przypadku zaistnienia okoliczności od niego nie zależnych - do skrócenia, przełożenia, odwołania lub częściowego zamknięcia targów. W takich przypadkach Wystawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania.
9.2. Wszelkie reklamacje uczestników targów winny być zgłaszane niezwłocznie organizatorowi targów jak również w formie pisemnej do 3 dni po zakończeniu imprezy.
9.3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu udziału w targach oraz robót, dostaw i usług poddaje się orzecznictwu właściwego sądu dla Organizatora.
9.4. Wystawca zobowiązuje się do przyjęcia warunków zawartych w niniejszym regulaminie z chwilą złożenia “Zgłoszenia Uczestnictwa”.

Polski Związek Działkowców - DELEGATURA GLIWICE

to nasz stały partner kiermaszów roślin organizowanych w Gliwicach.
Zieleń to nie tylko parki, skwery, ale przede wszystkim Ogrody.
W Gliwicach są 64 Ogrody zrzeszone w Polskim Związku Działkowców.
Natomiast w rejonie działania Delegatury PZD są dodatkowo 22 ogrody.

Adres delegatury:

Świetlica ROD Wyzwolenie
ul. Mielęckiego 16
44-100 Gliwice


WSPÓŁGOSPODARZ WYDARZENIA


PATRONATY