27-28.04.2019

Katowice

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach,
Plac Sławika i Antalla 1