Targi Dom i Otoczenie w Katowicach - zapraszają 12-13.09.2020r.

03 września 2020 Targi Dom i Otoczenie w Katowicach - zapraszają 12-13.09.2020r. Promocja-Targi.plPrzedmiot targów

Na tar­gach pre­zen­tu­jemy zarówno inwe­sty­cje rynku pier­wot­nego, jak i wtór­nego.
Do targowej praktyki należy przygotowywanie przez niektórych wystawców pro­mo­cyjnych ofert,
obo­wią­zu­jących pod­czas trwa­nia imprezy.
Zwie­dza­jący, poza poznaniem tego co proponują deweloperzy,
będą mieli możliwość zapoznania się ofertami firm budujących domy,
sprzedających wypo­sa­że­nie wnętrz, czy działających na rynku finansowym.

Dlaczego warto nas odwiedzić?

Orga­ni­za­tor wyda­rze­nia, firmy Promocja Targi oraz Expo Pro­perty
stwo­rzyła miej­sce spotkań osób kupu­ją­cych i wykań­cza­ją­cych swoje nowe M z deweloperami,
firmami budującymi domy i sprzedawcami wyposażenia i materiałów!

Na tar­gach deweloperzy oferują mieszkania lub domy w niższych promocyjnych cenach.
Podobnie zdarza się, że banki oferują korzystniejsze warunki kredytowania,
a sprzedawcy wyposażenia pro­mo­cje dla Osób odwiedzających targi.

Zakres tematyczny

  • prze­gląd rynku dewe­lo­per­skiego (rynku pierwotnego)
  • prze­gląd rynku wtór­nego (miesz­ka­nia, działki budow­lane, rekre­acyjne, inwestycyjne)
  • budowa domu od A-Z (firmy od kom­plek­so­wej budowy domu)
  • odna­wialne źró­dła energii
  • pro­jekty domów
  • porady (prawne, architektów)
Targi dla zwiedzających otwarte:
sobota 12.09 od 10:00 do 16:00
niedziela 13.09 od 10:00 do 16:00

WSTĘP BEZPŁATNY - ZAREJESTRUJ SWÓJ UDZIAŁ


Pozostałe aktualności