Program targów - Prelekcje

30 marca 2023 Program targów - Prelekcje Promocja-Targi.pl
PROGRAM TARGÓW


15.04. sobota - targi otwarte dla zwiedzających od 10:00 do 16:00


- 11:00 Uroczyste otwarcie targów przez Organizatora z udziałem zaproszonych gości

- 12:00 - 16:00 Prace Komisji Konkursowej w ramach konkursu dla Wystawców:
- Nagroda Główna w kategorii Produkt „Jakość i Innowacyjność”
- Nagroda w Kategorii Stoisko „Kreatywna Prezentacja Produktów na Stoisku”

- 10:00 - 14:00 Znakowanie rowerów przed wejściem do hali. Akcję przeprowadzi Wydział
Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM w Jaworznie wraz ze Strażą Miejską

PRELEKCJE

12:00 - 12:30 „Nowa generacja urządzeń wentylacyjnych jako systemowe rozwiązanie
wentylacji z odzyskiem ciepła dla budynków mieszkalnych z funkcją centralnego
oczyszczania powietrza i nawilżania.”
Prelegent: Witold Skrzypulec z firmy Thessla Green

13:00 - 13:30 „Czy warto kupić działkę bez dostępu do kanalizacji.”
Prelegent: Sebastian Wersel z firmy Biower

14:00 - 14:30 "Propanowe pompy ciepła HEGAM i ich wygodne finansowanie z BOŚ BANK"
Prelegenci: Kamil Gamza (HEGAM), Przemysław Kozak (BOŚ BANK, Oddział Gliwice)

POKAZY, KĄCIK MALUCHA

10:00 - 16:00 Pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej
Kącik malucha, gry, zabawy, konkursy z nagrodami
To wszystko na stoisku Wydziału Zarządzania Kryzysowego oraz Straży Miejskiej

16:00 Zakończenie pierwszego dnia targów


16.04. niedziela - targi otwarte dla zwiedzających od 10:00 do 16:00

12:00 - 13:00 Uroczyste wręczenie nagród w konkursach dla wystawców z udziałem zaproszonych gości

PRELEKCJE

">
11:00 - 11:30 "Propanowe pompy ciepła HEGAM - wysoce energooszczędna, ekologiczna
i inteligentna technologia jutra w Twoim domu"
Prelegent: Kamil Gamza (HEGAM)13:00 - 13:30 Magic Power Box - Budynek murowany zero-energetyczny
wraz z samochodem elektrycznym (BEV) 2018r. DOMY PRZYSZŁOŚCI - ogrzewane
elektrycznie Grupa Społeczną Facebook 2022r.
Prelegent: Ireneusz Sobik

POKAZY, KĄCIK MALUCHA

10:00 - 16:00 Pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej
Kącik malucha, gry, zabawy, konkursy z nagrodami
To wszystko na stoisku Wydziału Zarządzania Kryzysowego oraz Straży Miejskiej

16:00 Zakończenie targów
Pozostałe aktualności