Bezpieczne targi - wytyczne dla Wystawców

20 lipca 2020 Bezpieczne targi - wytyczne dla Wystawców Promocja-Targi.pl
Bezpieczne Targi dla Wystawców.
Szanowni Państwo, jesteście zobowiązani do spełnienia nowych wymogów na podstawie:
www.gov.pl/web/rozwoj/targi

Wytyczne dla wystawców związane z zachowaniem bezpieczeństwa z uwagi na COVID-19

1. Rekomenduje się Wystawcom , aby zabudowa stoisk była bardziej otwarta i przestrzenna oraz nie zawierała ciasnych miejsc i pomieszczeń.

2.Należy zapewnić zachowanie minimalnej bezpiecznej odległości 1,5 m. W przypadku braku takiej możliwości, z uwagi na zbyt małą powierzchnię stoiska, zaleca się zaplanowanie specjalnych osłon w punktach stoiska, gdzie będą prowadzone rozmowy.

3. Rekomenduje się Wystawcom stosowania gładkich elementów zabudowy stoisk, które łatwo będzie można zdezynfekować.

4.Wystawcy zobowiązani są do zapewnienia na stoiskach stosownych środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekujących dla personelu. Zaleca się również ustawienie płynów dezynfekujących dla gości odwiedzających stoisko.

5.Zaleca się utrzymywanie odpowiedniego dystansu z osobami wchodzącymi na teren stoiska
i unikanie uścisków dłoni.

6.Zobowiązuje się firmy, które wykonują zabudowę stoiska, jak również dostawców materiałów
o zachowanie zasad bezpieczeństwa zgodnie z zaleceniami GIS.

7.Zaleca się w miarę możliwości ograniczenia rozdawania materiałów reklamowanych drukowanych a w ich miejsce zaproponować wersje online.

8. Zaleca się, aby Wystawcy dostosowali liczbę miejsc siedzących na stoisku, tak aby został zachowany odpowiedni dystans a tym samym bezpieczeństwo osób je odwiedzających. Rekomenduje się, aby liczba osób obsługujących stoisko w jednym czasie została dostosowana do powierzchni stoiska co zapewni odpowiednie bezpieczeństwo osób przebywających na stoisku jak i odwiedzających.

9.Obsługa stoiska powinna być zaopatrzona w maseczki lub przyłbice ochronne.

10.Rekomenduje się, aby wystawcy w miarę możliwości zwracali uwagę, na to czy odwiedzające stoisko osoby mają maseczki.

11. Wystawca jest zobowiązany do tego, aby na stoisku przebywały osoby, których stan zdrowia nie budzi wątpliwości.

12.Rekomenduje się, aby kilka razy w ciągu dnia wystawowego miejsca, które są bezpośrednio narażone na kontakt z odwiedzającymi były dezynfekowane.

13.Wszelkie wątpliwości dotyczące stanu zdrowia obsługujących stoisko jak również odwiedzających powinny zostać zgłoszone jak najszybciej organizatorowi, który podejmie właściwe kroki zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa innych uczestników wydarzania.

14.Wystawca powinien mieć listę osób, które obsługują stoiska i w razie konieczności udostępnić ją organizatorowi.


Pozostałe aktualności