Targi Expo Gliwice - Śląskie Forum...

19 marca 2019 Targi Expo Gliwice - Śląskie Forum... Promocja-Targi.pl


Patronat nad Targami EXPO GLIWICE w roku 2019 objęła Śląska Izba Budownictwa.
20-letnia działalność Śląskiej Izby Budownictwa jest ukierunkowana na współpracę kooperacyjną firm członkowskich, ich publiczną promocje, świadczenie im pomocy doradczej i szkoleniowej wraz z reprezentowaniem i ochroną ich interesów wobec organów władzy państwowej i samorządowej oraz innych uczestników obrotu gospodarczego.
Jest to organizacja samorządu gospodarczego, która powstała w grudniu 1997 r. z nazwą Izba Budownictwa z siedzibą w Katowicach, zrzeszającą podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terenie Rzeczpospolitej Polski, we wszystkich dziedzinach inwestycji i budownictwa, sektora spółdzielczości mieszkaniowej, zarządzania nieruchomościami oraz gospodarki komunalnej.
Zapraszamy do zapoznania się z działalnością Śląskiej Izby Budownictwa www.izbabud.plKonferencja Śląskiej Izby Budownictwa odbędzie się w dniu 05 kwietnia br.
Bedzie to XI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości,
temat konferencji to "Nowoczesne techniki i technologie w budownictwie dla obniżenia niskiej emisji i walki ze smogiem"
Zapisy do udziału w konferencji pod adresem mailowym:

tel.: 32/ 258 90 00, fax: 32/ 204 10 85

izbabud@izbabud.pl

Pozostałe aktualności