Kontakt

Agencja Informacyjno-Reklamowa „Promocja” s.c.  W. Ochman, M. Ochman 34-100 Wadowice, os. XX-Lecia 20/3

Właściciel: Wioletta Ochman tel. (33) 873 21 92 promocjatargi@op.pl
NIP: 551-10-13-733 Regon: 357 208 600 Nr konta: Bank PEKAO SA O/Wadowice 77 1240 4197 1111 0010 6077 3954

Specjalista ds. targów:  targibudownictwa@promocja-targi.pl

Specjalista ds. targów: Ewelina Curzydło tel. 505 137 672                                    komisarz@promocja-targi.pl

Grafik: Leszek Pytraczyk                          tel. (33) 873 21 92                     biuro@promocja-targi.pl

Specjalista ds. targów:                              tel./fax (33) 873 11 70                                 targi@promocja-targi.pl

Kontakt w sprawie zabudowy                                                    tel. kom. 505 137 672

Jak do nas trafić?

Agencja Informacyjno-Reklamowa „Promocja” s.c W. Ochman, M. Ochman

34-100 Wadowice, os. XX-Lecia 20/3